Nieuws

Stigmatisering

16.01.2019

Mensen die te maken krijgen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen komen stigmatisering in hun leven tegen.

Stigmatisering leidt vaak tot hopeloze gevoelens en moedeloosheid. Verslavingskunde Nederland besteed aan dit fenomeen gelukkig veel aandacht en heeft een actief beleid om dit te doorbreken. Zie hiervoor hun factsheet: https://www.verslavingskundenederland.nl/factsheets