Nieuws

Wegdrukoefeningen helpen bij het onder controle krijgen van een alcoholverslaving! Meer kracht om nee te zeggen!
16.01.2019

De gratis te downloaden app ĎBreindebaasí geeft de alcoholgebruiker de mogelijkheid om plaatjes...

Verslavingsonderwijs: nieuwe minor voor het HBO
16.01.2019

NHL Hogeschool Leeuwarden start in samenwerking met IntNSA Holland in februari met de uitvoer v...

Stigmatisering
16.01.2019

Mensen die te maken krijgen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen komen stigmatisering ...

Consultatie

Sinds 2014 kunnen huisartsen en praktijkondersteuners (AGZ/POH-GGZ), als het niet helemaal duidelijk is wat de beste zorg/behandeling/medicatietraject is, gebruik maken van consultatie. Voor huisartsen is dit intercollegiale overleg mogelijk gemaakt vanuit het POH-GGZ budget. U kunt denken aan; adviezen over de diagnostiek, bejegening, doorverwijzingsmogelijkheden, medicatie adviezen, etc. De behandelverantwoordelijkheid blijft uiteraard bij de huisarts. De consultatie heeft geen effect op het eigen risico voor de patiŽnt.

Mogelijkheden:

  • Kort telefonisch consult (kan ook via skype);
  • Medicatie consult;
  • Via e-mail een schriftelijke beoordeling/advies over uw patiŽnt;
  • Op locatie van de huisartsenpraktijk of andere locatie een consult met u en uw patiŽnt;
  • Op locatie van de praktijk LOTH Verpleegkunde een consult met uw patiŽnt met terugkoppeling aan u;
  • Structurele consultatie op locatie, ik kom dan op regelmatige basis bij u langs bv. een dagdeel per 4 weken, om casuÔstiek te bespreken. Vragen kunt van te voren per mail aan me doorgeven.

Wat doe ik als verpleegkundig specialist GGZ binnen consultatie?

Er wordt geen DBC geopend bij welke vorm van consultatie dan ook. Consultatie is kort en wordt bij voorkeur in het dossier van de patiŽnt gerapporteerd. Ik kijk met u mee bij vraagstukken rondom probleemdefiniŽring, bij verslavingsvraagstukken in relatie tot andere psychologische problematiek.  Maar ook bij hoe e.e.a. aan te pakken en hoe de patiŽnt te benaderen. Hoe patiŽnt te motiveren voor verdere behandeling. Verwijsmogelijkheden. Vraagstukken en advies bij de inzet van verslavingsmedicatie (ik schrijf geen recepten uit binnen consultatie).

Voor tarieven en andere vragen:

Chris Loth: 0544 729140 / 0630088114  / administratie(at)lothverpleegkunde.nl